top of page
lyrics

MUSIC

TinBảo Châu
00:00 / 02:49

BLOG

NEWSLETTER

Trò chơi: Thay vì hỏi ___ , hãy hỏi ___ .

Tết này, tụi mình có cơ hội để thử...

 

Thay vì hỏi "Dạo này sao rồi?", hãy hỏi "Dạo này điều gì làm (bạn) cảm thấy hào hứng? Trăn trở? Biết ơn?".

  • Công việc sao rồi? ➜ (Bạn) đang muốn cống hiến những gì?

  • Có tình yêu chưa? ➜ (Bạn) đang thực tập yêu bản thân như thế nào?

  • Sau này lớn lên làm gì? ➜ Khi làm gì thì tim (bạn) cảm thấy như muốn hát? 

 

 Ta có thể thay đổi văn hoá của một mối quan hệ chỉ bằng cách hỏi những câu hỏi khác. từ từ chúc cả nhà một năm sống chân thành với trái tim ♡

 

 

-- -- -- --

 

Game on: Replace ___ with ___ .

 

Every family gathering, we have the opportunity to try...

 

Replacing "What's up?" with "What's been captivating you? Troubling you? Gratifying you?".

  • How's work? ➜ What are you wanting to contribute to?

  • Are you dating anyone? ➜ How is your self-love practice?

  • What do you want to do when you grow up? ➜ What makes your heart sing?

 

 We can change the culture of a relationship just by asking different questions. từ từ wishes our whole family a (lunar) year living true to our hearts ♡

bottom of page